kleo_square-474879

Kontakt

Dane rejestrowe

Bagno 3/147,
00-112 Warszawa

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000564634
NIP: 7123297780, REGON: 361851480
Wysokość kapitału zakładowego 500.000 zł

Zakład produkcyjny

Ul. Okulickiego 8,
26-601 Radom

Kontakty